Bonjour M. Eduardo

Acrylic on Pinus Radiata, on stainless steel pyramid base (and plinth), 335 x 335 x 425.


Exhibited 2018, ‘ANTI-NOSTALGIA’, Charles Nodrum Gallery, Melbourne